Õigusakt

Tallinna linna omandis oleva Reha tänav T3 kinnisasja ja sellega piirneva Reha tn 35b kinnisasja pindalade ja piiride muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
123
Vastuvõtmise kuupäev:
11.06.2015
 
Eelnõu number:
143
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnavaraamet;  
Reg. kuupäev:
02.06.2015
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
Õigusakti tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 12.
Eelnõu tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 12.
 

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
02.06.2015Menetluse lisadokumentEksperthinnang
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 12
02.06.2015Menetluse lisadokumentKinnistusandmete väljavõte failDokumendi tekst     
02.06.2015Menetluse lisadokumentKinnistusandmete väljavõte failDokumendi tekst     
02.06.2015Menetluse lisadokumentPlaan failDokumendi tekst     
02.06.2015Menetluse lisadokumentPlaan failDokumendi tekst     
02.06.2015Menetluse lisadokumentSkeem failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
03.06.20156Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
05.06.201532Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
11.06.201533Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 123 Tallinna linna omandis oleva Reha tänav T3 kinnisasja ja sellega piirneva Reha tn 35b kinnisasja pindalade ja piiride muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst