Õigusakt

Suur-Ameerika tn 14 kinnistu müük

[Pealehele]

Õigusakti number:
131
Vastuvõtmise kuupäev:
11.06.2015
 
Eelnõu number:
144
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnavaraamet;  
Reg. kuupäev:
02.06.2015
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavarakomisjon; komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde; komisjoni korraldav nõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
02.06.2015Menetluse lisadokumentProtokoll failDokumendi tekst     
02.06.2015Menetluse lisadokumentKäskkiri failDokumendi tekst     
02.06.2015Menetluse lisadokumentKinnistusraamatu väljavõte failDokumendi tekst     
02.06.2015Menetluse lisadokumentMaakatastri kitsendused failDokumendi tekst     
02.06.2015Menetluse lisadokumentMuinsuskaitseameti andmed failDokumendi tekst     
02.06.2015Menetluse lisadokumentEksperthinnang failDokumendi tekst     
02.06.2015Menetluse lisadokumentKorraldus failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
03.06.20157Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
05.06.201540Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
08.06.20159Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
11.06.201541Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 131 Suur-Ameerika tn 14 kinnistu müük.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst