Õigusakt

Põhja-Tallinna Valitsuse eelarve kasutamise kontroll 2014. aastal

[Pealehele]

Õigusakti number:
138
Vastuvõtmise kuupäev:
27.08.2015
 
Eelnõu number:
146
Esitaja:
Revisjonikomisjon;  
  
Koostaja:
Revisjonikomisjon;  
Reg. kuupäev:
03.06.2015
Ettekandja:
revisjonikomisjoni esindaja Enno Tamm  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
03.06.2015Menetluse lisadokumentRevisjonikomisjoni otsus failDokumendi tekst     
03.06.2015Menetluse lisadokumentRevisjoniakt failDokumendi tekst     
03.06.2015Menetluse lisadokumentLinnavalitsuse seisukoht failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
05.06.20157Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
19.08.20153Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 27.08.2015 istungi päevakorra projekti
27.08.20154Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 138 Põhja-Tallinna Valitsuse eelarve kasutamise kontroll 2014. aastal.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
03.06.2015Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/585
17.06.2015Linnavalitsuse seisukoht   Võtta teadmiseks fail[Tekst]