Õigusakt

Tallinna linna maal asuvate eraparklaid haldavate ettevõtetega 2014. aastal sõlmitud lepingute kontroll

[Pealehele]

Õigusakti number:
139
Vastuvõtmise kuupäev:
27.08.2015
 
Eelnõu number:
147
Esitaja:
Revisjonikomisjon;  
  
Koostaja:
Revisjonikomisjon;  
Reg. kuupäev:
03.06.2015
Ettekandja:
revisjonikomisjoni esindaja Ain Seppik  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
03.06.2015Menetluse lisadokumentRevisjonikomisjoni otsus failDokumendi tekst     
03.06.2015Menetluse lisadokumentRevisjoniakt failDokumendi tekst     
03.06.2015Menetluse lisadokumentLinnavalitsuse seisukoht failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
05.06.20158Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
19.08.20154Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 27.08.2015 istungi päevakorra projekti
27.08.20155Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 139 Tallinna linna maal asuvate eraparklaid haldavate ettevõtetega 2014. aastal sõlmitud lepingute kontroll.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
03.06.2015Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/585
17.06.2015Linnavalitsuse seisukoht   Nõustuda fail[Tekst]