Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määrusega nr 21 kinnitatud "Tallinna linna ehitusmääruse" muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
12
Vastuvõtmise kuupäev:
11.06.2015
 
Eelnõu number:
152
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnaplaneerimise Amet;   
Reg. kuupäev:
03.06.2015
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde; osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
05.06.20159Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
08.06.20155Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
09.06.20152Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
11.06.20159Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 12 Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määrusega nr 21 kinnitatud "Tallinna linna ehitusmääruse" muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst