Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 23. jaanuari 2014 määruse nr 3 "Messitoetuse andmise kord" muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
18
Vastuvõtmise kuupäev:
01.10.2015
 
Eelnõu number:
155
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Ettevõtlusamet;   
Reg. kuupäev:
13.08.2015
Ettekandja:
abilinnapea Arvo Sarapuu  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
19.08.20156Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 27.08.2015 istungi päevakorra projekti
10.09.20155Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 17.09.2015 istungi päevakorra projekti
14.09.20151Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
22.09.20151Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
24.09.20155Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 01.10.2015 istungi päevakorra projekti
01.10.20154Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 18 Tallinna Linnavolikogu 23. jaanuari 2014 määruse nr 3 "Messitoetuse andmise kord" muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst