Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2012 määruse nr 14 "Tallinna noorsootöö arengukava 2012-2016" muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
17
Vastuvõtmise kuupäev:
17.09.2015
 
Eelnõu number:
158
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet;   
Reg. kuupäev:
13.08.2015
Ettekandja:
abilinnapea Mihhail Kõlvart  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Haridus- ja kultuurikomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
19.08.20157Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 27.08.2015 istungi päevakorra projekti
09.09.20151Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
10.09.20152Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 17.09.2015 istungi päevakorra projekti
17.09.20153Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 17 Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2012 määruse nr 14 "Tallinna noorsootöö arengukava 2012-2016" muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst