Õigusakt

Paldiski mnt 59-11 korteriomandi müük

[Pealehele]

Õigusakti number:
145
Vastuvõtmise kuupäev:
17.09.2015
 
Eelnõu number:
162
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnavaraamet;  
Reg. kuupäev:
24.08.2015
Ettekandja:
abilinnapea Kalle Klandorf  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavarakomisjon; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
Õigusakti tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11
Eelnõu tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11
 

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
24.08.2015Menetluse lisadokumentMaakatastri kitsenduste väljavõte failDokumendi tekst     
24.08.2015Menetluse lisadokumentEksperthinnang failDokumendi tekst     
24.08.2015Menetluse lisadokumentKinnistusraamatu väljavõte failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
31.08.20151Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
09.09.20151Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
10.09.20153Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 17.09.2015 istungi päevakorra projekti
17.09.20154Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 145 Paldiski mnt 59-11 korteriomandi müük.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst