Õigusakt

Tallinna Munitsipaalperearstikeskuse Osaühingule eraldatud vahendite kasutamise kontroll 2012-2014

[Pealehele]

Õigusakti number:
154
Vastuvõtmise kuupäev:
01.10.2015
 
Eelnõu number:
166
Esitaja:
Revisjonikomisjon;  
  
Koostaja:
Revisjonikomisjon;  
Reg. kuupäev:
01.09.2015
Ettekandja:
revisjonikomisjoni aseesimees Leonid Mihhailov  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
01.09.2015Menetluse lisadokumentRevisjonikomisjoni otsus failDokumendi tekst     
01.09.2015Menetluse lisadokumentRevisjoniakt failDokumendi tekst     
01.09.2015Menetluse lisadokumentLinnavalitsuse seisukoht failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
10.09.20156Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 17.09.2015 istungi päevakorra projekti
24.09.20159Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 01.10.2015 istungi päevakorra projekti
01.10.20159Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 154 Tallinna Munitsipaalperearstikeskuse Osaühingule eraldatud vahendite kasutamise kontroll 2012-2014.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
01.09.2015Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/717
16.09.2015Linnavalitsuse seisukoht   Nõustuda fail[Tekst]