Õigusakt

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite kasutamise kontroll aastatel 2010-2014

[Pealehele]

Õigusakti number:
155
Vastuvõtmise kuupäev:
01.10.2015
 
Eelnõu number:
167
Esitaja:
Revisjonikomisjon;   
  
Koostaja:
Revisjonikomisjon;   
Reg. kuupäev:
01.09.2015
Ettekandja:
revisjonikomisjoni esindaja Lauri Laats  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
01.09.2015Menetluse lisadokumentRevisjonikomisjoni otsus failDokumendi tekst     
01.09.2015Menetluse lisadokumentRevisjoniakt failDokumendi tekst     
01.09.2015Menetluse lisadokumentLinnavalitsuse seisukoht failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
10.09.20157Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 17.09.2015 istungi päevakorra projekti
24.09.201510Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 01.10.2015 istungi päevakorra projekti
01.10.201510Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 155 Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite kasutamise kontroll aastatel 2010-2014.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
01.09.2015Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/716
16.09.2015Linnavalitsuse seisukoht   Nõustuda fail[Tekst]