Õigusakt

Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu kehtestamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
153
Vastuvõtmise kuupäev:
01.10.2015
 
Eelnõu number:
172
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnaplaneerimise Amet;  
Reg. kuupäev:
14.09.2015
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Keskkonnakomisjon; komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde; komisjoni korraldav nõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
07.10.2015Õigusakti lisaLisa 3. Üldplaneeringu kaart 1. Maakasutusplaan failDokumendi tekst     
07.10.2015Õigusakti lisaLisa 4. Üldplaneeringu kaart 2. Rohevõrgustik failDokumendi tekst     
07.10.2015Õigusakti lisaLisa 5. Üldplaneeringu kaart 3. Teed failDokumendi tekst     
07.10.2015Õigusakti lisaLisa 6. Üldplaneeringu kaart 4. Kergliiklusteed failDokumendi tekst     
07.10.2015Õigusakti lisaLisa 7. Üldplaneeringu kaart 5. Ühistransport failDokumendi tekst     
07.10.2015Õigusakti lisaLisa 8. Üldplaneeringu kaart 6. Ohtlike ja raskeveoste marsruudid failDokumendi tekst     
07.10.2015Õigusakti lisaLisa 9. Üldplaneeringu kaart 7.1 Tehnovõrgud – veevarustus failDokumendi tekst     
07.10.2015Õigusakti lisaLisa 10. Üldplaneeringu kaart 7.2 Tehnovõrgud – kanalisatsioon failDokumendi tekst     
07.10.2015Õigusakti lisaLisa 11. Üldplaneeringu kaart 7.3 Tehnovõrgud – sademeveekanalisatsioon failDokumendi tekst     
07.10.2015Õigusakti lisaLisa 12. Üldplaneeringu kaart 7.4 Tehnovõrgud – elektrivarustus failDokumendi tekst     
07.10.2015Õigusakti lisaLisa 13. Üldplaneeringu kaart 7.5 Tehnovõrgud – soojusvarustus failDokumendi tekst     
07.10.2015Õigusakti lisaLisa 14. Üldplaneeringu kaart 7.6 Tehnovõrgud – gaasivarustus failDokumendi tekst     
07.10.2015Õigusakti lisaLisa 15. Lisakaart 1. Asukohaskeem failDokumendi tekst     
07.10.2015Õigusakti lisaLisa 16. Lisakaart 2. Piirangud ja väärtused failDokumendi tekst     
07.10.2015Õigusakti lisaLisa 17. Lisakaart 3. Jääkreostuskolded failDokumendi tekst     
07.10.2015Õigusakti lisaLisa 18. Lisakaart 4. Olulise ruumilise mõjuga objektid ja ohtlikud ettevõtted failDokumendi tekst     
07.10.2015Õigusakti lisaLisa 19. Lisakaart 5. Maakasutusplaanide võrdlus (Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu maakasutusplaani võrdlus Tallinna üldplaneeringuga) failDokumendi tekst     
14.09.2015Eelnõu lisaEelnõu lisa 1 (üldplaneering) failDokumendi tekst     
14.09.2015Eelnõu lisaEelnõu lisa 2 (maakasutusplaan) failDokumendi tekst     
14.09.2015Eelnõu lisaEelnõu lisa 3 (rohevõrgustik) failDokumendi tekst     
14.09.2015Eelnõu lisaEelnõu lisa 4 (teed) failDokumendi tekst     
14.09.2015Eelnõu lisaEelnõu lisa 5 (kergliiklusteed) failDokumendi tekst     
14.09.2015Eelnõu lisaEelnõu lisa 6 (ühistransport) failDokumendi tekst     
14.09.2015Eelnõu lisaEelnõu lisa 7 (ohtlikud rasked veosed) failDokumendi tekst     
14.09.2015Eelnõu lisaEelnõu lisa 8 (tehnovõrgud - veevarustus) failDokumendi tekst     
14.09.2015Eelnõu lisaEelnõu lisa 9 (tehnovõrgud - kanalisatsioon) failDokumendi tekst     
14.09.2015Eelnõu lisaEelnõu lisa 10 (tehnovõrgud - sademeveekanalisatsioon) failDokumendi tekst     
14.09.2015Eelnõu lisaEelnõu lisa 11 (tehnovõrgud - elektrivarustus) failDokumendi tekst     
14.09.2015Eelnõu lisaEelnõu lisa 12 (tehnovõrgud - soojusvarustus) failDokumendi tekst     
14.09.2015Eelnõu lisaEelnõu lisa 13 (tehnovõrgud - gaasivarustus) failDokumendi tekst     
14.09.2015Eelnõu lisaEelnõu lisa 14 (asukohaskeem) failDokumendi tekst     
14.09.2015Eelnõu lisaEelnõu lisa 15 (piirangud ja väärtused) failDokumendi tekst     
14.09.2015Eelnõu lisaEelnõu lisa 16 (jääkreostuskolded) failDokumendi tekst     
14.09.2015Eelnõu lisaEelnõu lisa 17 (olulise ruumilise mõjuga objektid ja ohtlikud ettevõtted) failDokumendi tekst     
14.09.2015Eelnõu lisaEelnõu lisa 18 (maakasutusplaanide võrdlus) failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
21.09.20152Keskkonnakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
22.09.20152Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
24.09.20158Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 01.10.2015 istungi päevakorra projekti
01.10.20158Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 153 Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu kehtestamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst