Menetlusest välja arvatud eelnõu

Tallinna põhimääruse muutmine

[Pealehele]

  
Väljaarvamise kpv.:
26.11.2015
Eelnõu number:
173
Esitaja:
Reformierakonna fraktsiooni esimees Ants Leemets;   
  
Koostaja:
fraktsiooni nõunik-abi Getter Martins;   
Reg. kuupäev:
16.09.2015
Ettekandja:
Reformierakonna fraktsiooni esimees Ants Leemets  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Õiguskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
29.09.2015Menetluse lisadokumentPõhja-Tallinna Halduskogu seisukoht failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
24.09.20155Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.10.2015 istungi päevakorra projekti
08.10.20154Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.10.2015 istungi päevakorra projekti
22.10.201515Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 29.10.2015 istungi päevakorra projekti I lugemisele
29.10.20150Volikogu istungjätta päevakorra projektist välja
05.11.20153Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.11.2015 istungi päevakorra projekti
09.11.20151Õiguskomisjonmitte toetada eelnõu.
19.11.201512Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 26.11.2015 istungi päevakorra projekti I lugemisele
26.11.201512Volikogu istungeelnõu menetlusest välja arvata

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
16.09.2015Saadetud linnavalitsusele  kiri nr F1-11/768
30.09.2015Linnavalitsuse seisukoht   Mitte toetada fail[Tekst]