Õigusakt

Kloostri tee 6 kinnisasjale valitseja määramine ning Kloostri tee 6 kinnisasja üürile andmine Pirita Linnaosa Valitsusele

[Pealehele]

Õigusakti number:
157
Vastuvõtmise kuupäev:
15.10.2015
 
Eelnõu number:
181
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnavaraamet;  
Reg. kuupäev:
01.10.2015
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
07.10.20152Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
08.10.20154Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 15.10.2015 istungi päevakorra projekti
15.10.20154Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 157 Kloostri tee 6 kinnisasjale valitseja määramine ning Kloostri tee 6 kinnisasja üürile andmine Pirita Linnaosa Valitsusele.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst