Õigusakt

Tallinna linna 2016. aasta eelarve

[Pealehele]

Õigusakti number:
29
Vastuvõtmise kuupäev:
17.12.2015
 
Eelnõu number:
225
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
linna finantsteenistus;   
Reg. kuupäev:
12.11.2015
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Rahanduskomisjon; Õiguskomisjon; Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon; Haridus- ja kultuurikomisjon; Innovatsioonikomisjon; Keskkonnakomisjon; Korra- ja tarbijakaitsekomisjon; Linnamajanduskomisjon; Linnavarakomisjon; Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon; Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon; Keskerakonna fraktsioon; Reformierakonna fraktsioon; osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; komisjoni korraldav nõunik Anne Parksepp; komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
21.12.2015Õigusakti lisaLisad 1–7. failDokumendi tekst     
12.11.2015Eelnõu lisaEelnõu lisad failDokumendi tekst     
12.11.2015Seletuskirja lisaSeletuskirja lisa failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
16.11.20151Keskkonnakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
16.11.20151Rahanduskomisjonlõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu esimesele lugemisele linnavolikogu istungil.
18.11.20151Sotsiaal- ja tervishoiukomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
18.11.20151Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
18.11.20151Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
19.11.20151Innovatsioonikomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
19.11.20153Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 26.11.2015 istungi päevakorra projekti
25.11.20151Korra- ja tarbijakaitsekomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
26.11.20153Volikogu istunglõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.
01.12.20151Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
03.12.201525Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 10.12.2015 istungi päevakorra projekti III lugemisele
03.12.20151Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 10.12.2015 istungi päevakorra projekti II lugemisele
07.12.20151Rahanduskomisjonlõpetada eelnõu teine lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele linnavolikogu istungil.
10.12.20151Rahanduskomisjonlõpetada eelnõu kolmas lugemine komisjonis ning toetada eelnõu koos muudatusettepanekutega.
10.12.20151Volikogu istunglõpetada II lugemine ja saata eelnõu III lugemisele.
10.12.201525Volikogu istungkatkestada III lugemine.
17.12.20153Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 29 Tallinna linna 2016. aasta eelarve.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
19.11.2015InnovatsioonikomisjonSuurendada Tallinna Ettevõtlusameti haldusalas toetust MTÜ-le Prototron 20 000 euro võrra oma- ja kaasfinantseerimise ja välisprojektide ettevalmistamise reservi vahendite arvelt.  
07.12.2015RahanduskomisjonMuudatusettepanekud eelarve II lugemiseks fail[Tekst]  
10.12.2015RahanduskomisjonMuudatusettepanekud eelarve III lugemiseks fail[Tekst]  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst