Õigusakt

Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2017‑2020

[Pealehele]

Õigusakti number:
14
Vastuvõtmise kuupäev:
02.06.2016
 
Eelnõu number:
116
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Linna finantsteenistus;  
Reg. kuupäev:
18.05.2016
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
26.05.20163Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 02.06.2016 istungi päevakorra projekti
30.05.20162Rahanduskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega:
02.06.20163Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 14 Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2017‑2020.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
30.05.2016Rahanduskomisjon1. Muuta määruse eelnõu lisa peatüki "Tallinna eelarvestrateegia koostamise õiguslikud alused" esimese lõigu esimest lauset ja lisada lause lõppu sõnad "ja Tallinna innovaatiliste lahenduste teekaardiga".  
30.05.2016Rahanduskomisjon2. Muuta määruse eelnõu lisa peatüki "Investeerimistegevus" alapeatüki "Olulisemad investeeringute objektid ja projektid" esimese lõigu viimast lauset ja lisada lause lõppu sõnad "viiakse ellu projekt vaba, kõrgekvaliteedilise üle õhu leviva interneti laiendamiseks vanalinna ja kesklinna piirkonnas ning otsitakse lahendusi Vabaduse väljaku teise etapi väljaehitamiseks jne".  
30.05.2016Rahanduskomisjon3. Muuta määruse eelnõu lisa peatüki "Investeerimistegevus" alapeatüki "Olulisemad investeeringute objektid ja projektid" üheksandat lõiku ja lisada lõigu lõppu lause "Kavas on käivitada linnapõllumajanduse projekt koostöös linnaosavalitsuste ja kogukondadega.".  
30.05.2016Rahanduskomisjon4. Muuta määruse eelnõu lisa peatüki "Investeerimistegevus" alapeatüki "Olulisemad investeeringute objektid ja projektid" kümnendat lõiku ja lisada lõigu lõppu lause "Samuti luuakse töögrupp isesõitvate autode kasutuselevõtu ettevalmistamiseks.".  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst