Õigusakt

Pirita Linnaosa Valitsuse eelarve kasutamise kontroll 2014.–2015. aastal

[Pealehele]

Õigusakti number:
171
Vastuvõtmise kuupäev:
20.10.2016
 
Eelnõu number:
183
Esitaja:
Revisjonikomisjon;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnavolikogu Kantselei kontrollitalitus;  
Reg. kuupäev:
27.09.2016
Ettekandja:
revisjonikomisjoni esindaja Enno Tamm  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
27.09.2016Menetluse lisadokumentRevisjoniakt failDokumendi tekst     
27.09.2016Menetluse lisadokumentRevisjonikomisjoni otsus failDokumendi tekst     
27.09.2016Menetluse lisadokumentLinnavalitsuse seisukoht failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
29.09.20165Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 06.10.2016 istungi päevakorra projekti
13.10.20169Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 20.10.2016 istungi päevakorra projekti
20.10.20169Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 171 Pirita Linnaosa Valitsuse eelarve kasutamise kontroll 2014.–2015. aastal.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
27.09.2016Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/664
12.10.2016Linnavalitsuse seisukoht   Nõustuda fail[Tekst]