Õigusakt

Tallinna linna 2014.-2015. aasta õigusabivahendite kasutamise seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll

[Pealehele]

Õigusakti number:
174
Vastuvõtmise kuupäev:
03.11.2016
 
Eelnõu number:
184
Esitaja:
Revisjonikomisjon;  
  
Koostaja:
linnavolikogu kantselei kontrollitalitus;   
Reg. kuupäev:
28.09.2016
Ettekandja:
revisjonikomisjoni esindaja Priidu Pärna  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
28.09.2016Menetluse lisadokumentRevisjoniakt failDokumendi tekst     
28.09.2016Menetluse lisadokumentRevisjonikomisjoni otsus failDokumendi tekst     
28.09.2016Menetluse lisadokumentLinnavalitsuse otsus failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
29.09.20166Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 06.10.2016 istungi päevakorra projekti
13.10.20164Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.10.2016 istungi päevakorra projekti
27.10.20167Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 03.11.2016 istungi päevakorra projekti
03.11.20167Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 174 Tallinna linna 2014.-2015. aasta õigusabivahendite kasutamise seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
29.09.2016Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/670
05.10.2016Linnavalitsuse seisukoht   Nõustuda fail[Tekst]