Õigusakt

Tallinna Haridusameti hallatava asutuse Tallinna Tondiraba Huvikool asutamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
166
Vastuvõtmise kuupäev:
20.10.2016
 
Eelnõu number:
186
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Haridusamet;  
Reg. kuupäev:
29.09.2016
Ettekandja:
abilinnapea Mihhail Kõlvart  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Haridus- ja kultuurikomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; komisjoni korraldav nõunik Anne Parksepp; osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
29.09.20167Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 06.10.2016 istungi päevakorra projekti
03.10.20161Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
12.10.20161Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
13.10.20164Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 20.10.2016 istungi päevakorra projekti
20.10.20164Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 166 Tallinna Haridusameti hallatava asutuse Tallinna Tondiraba Huvikool asutamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst