Õigusakt

Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord

[Pealehele]

Õigusakti number:
25
Vastuvõtmise kuupäev:
03.11.2016
 
Eelnõu number:
192
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnakantselei;   
Reg. kuupäev:
06.10.2016
Ettekandja:
linnasekretär Toomas Sepp  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde; osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
13.10.20165Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.10.2016 istungi päevakorra projekti
17.10.20161Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
17.10.20162Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
27.10.20163Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 03.11.2016 istungi päevakorra projekti
03.11.20163Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 25 Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst