Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 1. detsembri 2011 määruse nr 38 "Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord" muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
26
Vastuvõtmise kuupäev:
03.11.2016
 
Eelnõu number:
193
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Ettevõtlusamet;   
Reg. kuupäev:
07.10.2016
Ettekandja:
abilinnapea Arvo Sarapuu  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde; osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
13.10.20166Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.10.2016 istungi päevakorra projekti
17.10.20162Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
17.10.20163Rahanduskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
27.10.20164Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 03.11.2016 istungi päevakorra projekti
03.11.20164Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 26 Tallinna Linnavolikogu 1. detsembri 2011 määruse nr 38 "Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord" muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
17.10.2016RahanduskomisjonMuuta määruse eelnõu § 1 punkti 7 ja asendada sõnad "linnavalitsuse määrusega" sõnadega "ameti juhataja haldusaktiga".  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst