Õigusakt

Uuslinna tn 3a eluruumide tööandja eluruumide hulka arvamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
173
Vastuvõtmise kuupäev:
03.11.2016
 
Eelnõu number:
194
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnavaraamet;  
Reg. kuupäev:
07.10.2016
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
13.10.20167Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.10.2016 istungi päevakorra projekti
26.10.20161Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
27.10.20166Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 03.11.2016 istungi päevakorra projekti
03.11.20166Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 173 Uuslinna tn 3a eluruumide tööandja eluruumide hulka arvamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst