Õigusakt

Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
172
Vastuvõtmise kuupäev:
03.11.2016
 
Eelnõu number:
195
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnaplaneerimise Amet;  
Reg. kuupäev:
19.10.2016
Ettekandja:
Kristiine linnaosa vanem Vadim Belobrovtsev  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Keskkonnakomisjon; komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde; komisjoni korraldav nõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
09.11.2016Õigusakti lisaLisa 3. Joonis 1. Põhijoonis (maakasutus ja piirangud) failDokumendi tekst     
09.11.2016Õigusakti lisaLisa 4. Joonis 2. Tänavavõrk, ühistransport, kergliiklusteed ja tänavahaljastus failDokumendi tekst     
09.11.2016Õigusakti lisaLisa 5 Joonis 3.1 Energiavarustus failDokumendi tekst     
09.11.2016Õigusakti lisaLisa 6. Joonis 3.2. Gaasivarustus failDokumendi tekst     
09.11.2016Õigusakti lisaLisa 7. Joonis 3.3. Kanalisatsioon failDokumendi tekst     
09.11.2016Õigusakti lisaLisa 8. Joonis 3.4. Kaugküte failDokumendi tekst     
09.11.2016Õigusakti lisaLisa 9. Joonis 3.5. Kanalisatsioon ja sademeveekanalisatsioon failDokumendi tekst     
09.11.2016Õigusakti lisaLisa 10. Joonis 3.6. Sademeveekanalisatsioon failDokumendi tekst     
09.11.2016Õigusakti lisaLisa 11. Joonis 3.7. Sidevarustus failDokumendi tekst     
09.11.2016Õigusakti lisaLisa 12. Joonis 3.8. Tänavavalgustus failDokumendi tekst     
09.11.2016Õigusakti lisaLisa 13. Joonis 3.9. Veevarustus failDokumendi tekst     
09.11.2016Õigusakti lisaLisa 14. Skeem 1. Üldised arengusuunad failDokumendi tekst     
09.11.2016Õigusakti lisaLisa 15. Skeem 2. Lasteasutuste ning kaubandus- ja teeninduskeskuste teenindusraadiused failDokumendi tekst     
09.11.2016Õigusakti lisaLisa 16. Skeem 3. Olemasoleva maakasutuse sihtotstarbed failDokumendi tekst     
09.11.2016Õigusakti lisaLisa 17. Skeem 4. Maaomand (seisuga juuni 2015) failDokumendi tekst     
09.11.2016Õigusakti lisaLisa 18. Skeem 5. Lille miljööväärtuslik hoonestusala failDokumendi tekst     
09.11.2016Õigusakti lisaLisa 19. Skeem 6. Järve miljööväärtuslik hoonestusala failDokumendi tekst     
09.11.2016Õigusakti lisaLisa 20. Skeem 7. Väärtuslikud üksikhooned Kristiine linnaosas failDokumendi tekst     
09.11.2016Õigusakti lisaLisa 21. Skeem 8. Võrdlus teemaplaneeringuga „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas” failDokumendi tekst     
09.11.2016Õigusakti lisaLisa 22. Skeem 9. Võrdlus Tallinna üldplaneeringuga failDokumendi tekst     
19.10.2016Seletuskirja lisaSeletuskirja lisa 1 failDokumendi tekst     
19.10.2016Seletuskirja lisaSeletuskirja lisa 2 failDokumendi tekst     
19.10.2016Eelnõu lisaEelnõu lisa 1 Kristiine linnaosa üldplaneering failDokumendi tekst     
19.10.2016Eelnõu lisaEelnõu lisa 2 Põhijoonis (maakasutus ja piirangud) failDokumendi tekst     
19.10.2016Eelnõu lisaEelnõu lisa 3 Tanavavõrk, ühistransport, kergliiklusteed ja tänavahaljastus failDokumendi tekst     
19.10.2016Eelnõu lisaEelnõu lisa 4 Energiavarustus failDokumendi tekst     
19.10.2016Eelnõu lisaEelnõu lisa 5 Gaasivarustus failDokumendi tekst     
19.10.2016Eelnõu lisaEelnõu lisa 6 Kanalisatsioon failDokumendi tekst     
19.10.2016Eelnõu lisaEelnõu lisa 7 Kaugküte failDokumendi tekst     
19.10.2016Eelnõu lisaEelnõu lisa 8 Kanalisatsioon ja sademekanalisatsioon failDokumendi tekst     
19.10.2016Eelnõu lisaEelnõu lisa 9 Sadevee kanalisatsioon failDokumendi tekst     
19.10.2016Eelnõu lisaEelnõu lisa 10 Sidevarustus failDokumendi tekst     
19.10.2016Eelnõu lisaEelnõu lisa 11 Tänavavalgustus failDokumendi tekst     
19.10.2016Eelnõu lisaEelnõu lisa 12 Veevarustus failDokumendi tekst     
19.10.2016Eelnõu lisaEelnõu lisa 13 Üldised arengusuunad failDokumendi tekst     
19.10.2016Eelnõu lisaEelnõu lisa 14 Lasteasutuste ja kaubandus- ja teeninduskeskuste teenindusraadiused failDokumendi tekst     
19.10.2016Eelnõu lisaEelnõu lisa 15 Olemasoleva maakasutuse sihtotstarbed failDokumendi tekst     
19.10.2016Eelnõu lisaEelnõu lisa 16 Maaomand seisuga juuni 2015 failDokumendi tekst     
19.10.2016Eelnõu lisaEelnõu lisa 17 Lille miljööväärtuslik hoonestusala failDokumendi tekst     
19.10.2016Eelnõu lisaEelnõu lisa 18 Järve miljööväärtuslik hoonestusala failDokumendi tekst     
19.10.2016Eelnõu lisaEelnõu lisa 19 Väärtuslikud üksikhooned failDokumendi tekst     
19.10.2016Eelnõu lisaEelnõu lisa 20 Võrdlus Kõrghoonete teemaplaneeringuga failDokumendi tekst     
19.10.2016Eelnõu lisaEelnõu lisa 21 Võrdlus Tallinna üldplaneeringuga failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
24.10.20161Keskkonnakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
25.10.20161Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
27.10.20165Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 03.11.2016 istungi päevakorra projekti
03.11.20165Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 172 Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
25.10.2016Kiri   Eelnõu kannab linnavolikogu istungil ette Kristiine linnaosa vanem Vadim Belobrovtsev fail[Tekst]