Õigusakt

Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid põhikirja kinnitamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
179
Vastuvõtmise kuupäev:
17.11.2016
 
Eelnõu number:
196
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Ettevõtlusamet;   
Reg. kuupäev:
26.10.2016
Ettekandja:
abilinnapea Arvo Sarapuu  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde; osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
27.10.20163Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 03.11.2016 istungi päevakorra projekti
31.10.20161Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
31.10.20162Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
10.11.20166Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 17.11.2016 istungi päevakorra projekti
17.11.20166Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 179 Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid põhikirja kinnitamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst