Õigusakt

Tallinna linna omandis oleva Reha tn 7 kinnisasja ja sellega piirneva Reha tn 5 kinnisasja pindalade ja piiride muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
197
Vastuvõtmise kuupäev:
15.12.2016
 
Eelnõu number:
199
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnavaraamet;   
Reg. kuupäev:
03.11.2016
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
03.11.2016Menetluse lisadokumentEksperthinnang failDokumendi tekst     
03.11.2016Menetluse lisadokumentKinnistusosakonna väljavõte (Reha 7) failDokumendi tekst     
03.11.2016Menetluse lisadokumentKinnistusosakonna väljavõte (Reha 5) failDokumendi tekst     
03.11.2016Menetluse lisadokumentSkeem failDokumendi tekst     
03.11.2016Menetluse lisadokumentPlaan failDokumendi tekst     
03.11.2016Menetluse lisadokumentPlaan failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
10.11.20163Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 17.11.2016 istungi päevakorra projekti
23.11.20164Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
24.11.20163Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.12.2016 istungi päevakorra projekti
08.12.201615Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 15.12.2016 istungi päevakorra projekti
15.12.201615Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 197 Tallinna linna omandis oleva Reha tn 7 kinnisasja ja sellega piirneva Reha tn 5 kinnisasja pindalade ja piiride muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst