Õigusakt

Tallinna Transpordiameti bilansis oleva liiklusjärelevalvesüsteemi koos selle juurde kuuluvate kaamerate, tarkvara, andmekeskuse ja kaamerapunktidega ning dokumentidega viieks aastaks tasuta kasutusse andmine, liiklusjärelevalvesüsteemi tasuta kasutamiseks andmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Harjole

[Pealehele]

Õigusakti number:
180
Vastuvõtmise kuupäev:
17.11.2016
 
Eelnõu number:
202
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Transpordiamet;  
Reg. kuupäev:
03.11.2016
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde; osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
08.11.20161Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
10.11.20167Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 17.11.2016 istungi päevakorra projekti
14.11.20161Õiguskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
17.11.20167Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 180 Tallinna Transpordiameti bilansis oleva liiklusjärelevalvesüsteemi koos selle juurde kuuluvate kaamerate, tarkvara, andmekeskuse ja kaamerapunktidega ning dokumentidega viieks aastaks tasuta kasutusse andmine, liiklusjärelevalvesüsteemi tasuta kasutamiseks andmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Harjole.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
08.11.2016LinnamajanduskomisjonMuuta otsuse eelnõu lisa punkti 7.1. ja sõnastada see järgmiselt: "Leping jõustub 1. detsembril 2016 ning kehtib 1. detsembrini 2021.".  
14.11.2016Õiguskomisjonmuuta otsuse eelnõu preambulit peale sõna "ning" ja sõnastada see järgnevalt: "tulenevalt Tallinna Transpordiameti ja Maanteeameti vahel peetud läbirääkimistest"  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
08.11.2016JuristEelnõu nr 202 lisa "Tasuta kasutusse andmise leping" lõppsätete punktis 7.1 on vaja muuta lepingu kehtivusaega:"7.1 Leping jõustub 1. detsembril 2016 ning kehtib 1. detsembrini 2021."