Õigusakt

Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2017

[Pealehele]

Õigusakti number:
186
Vastuvõtmise kuupäev:
15.12.2016
 
Eelnõu number:
207
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnakantselei;  
Reg. kuupäev:
15.11.2016
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
24.11.20165Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.12.2016 istungi päevakorra projekti
28.11.20162Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
08.12.20163Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 15.12.2016 istungi päevakorra projekti
15.12.20163Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 186 Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2017.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst