Õigusakt

Eesti Vabariigi omandis olevate transpordimaa sihtotstarbega kinnistute tasuta Tallinna linna omandisse taotlemine ja kinnistutele valitseja määramine

[Pealehele]

Õigusakti number:
196
Vastuvõtmise kuupäev:
15.12.2016
 
Eelnõu number:
210
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnavaraamet;  
Reg. kuupäev:
15.11.2016
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
15.11.2016Menetluse lisadokumentRahandusministeeriumi kiri failDokumendi tekst     
15.11.2016Menetluse lisadokumentSkeem failDokumendi tekst     
15.11.2016Menetluse lisadokumentSkeem failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
23.11.20163Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
24.11.20167Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.12.2016 istungi päevakorra projekti
08.12.201614Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 15.12.2016 istungi päevakorra projekti
15.12.201614Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 196 Eesti Vabariigi omandis olevate transpordimaa sihtotstarbega kinnistute tasuta Tallinna linna omandisse taotlemine ja kinnistutele valitseja määramine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst