Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 12. novembri 2015 otsuse nr 181 "M. Härma tn 1-34 korteriomandi müük" kehtetuks tunnistamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
198
Vastuvõtmise kuupäev:
15.12.2016
 
Eelnõu number:
212
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnavaraamet;  
Reg. kuupäev:
18.11.2016
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavarakomisjon; komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
23.11.20165Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
24.11.20168Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.12.2016 istungi päevakorra projekti
28.11.20163Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
08.12.201616Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 15.12.2016 istungi päevakorra projekti
15.12.201616Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 198 Tallinna Linnavolikogu 12. novembri 2015 otsuse nr 181 "M. Härma tn 1-34 korteriomandi müük" kehtetuks tunnistamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst