Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 29. oktoobri 2015 otsuse nr 163 "Pärnu mnt 123a-18 korteriomandi müük" kehtetuks tunnistamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
200
Vastuvõtmise kuupäev:
15.12.2016
 
Eelnõu number:
214
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnavaraamet;  
Reg. kuupäev:
18.11.2016
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavarakomisjon; komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
23.11.20167Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
24.11.201610Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.12.2016 istungi päevakorra projekti
28.11.20165Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
08.12.201618Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 15.12.2016 istungi päevakorra projekti
15.12.201618Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 200 Tallinna Linnavolikogu 29. oktoobri 2015 otsuse nr 163 "Pärnu mnt 123a-18 korteriomandi müük" kehtetuks tunnistamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst