Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 otsusega nr 105 kehtestatud "Sompa tee 5, 6, 6a, 8 ja 8a kinnistute detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Merikanni tn 2 kinnistu osas

[Pealehele]

Õigusakti number:
192
Vastuvõtmise kuupäev:
15.12.2016
 
Eelnõu number:
215
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnaplaneerimise Amet;  
Reg. kuupäev:
21.11.2016
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
24.11.201611Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.12.2016 istungi päevakorra projekti
06.12.20161Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
08.12.20169Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 15.12.2016 istungi päevakorra projekti
15.12.201610Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 192 Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 otsusega nr 105 kehtestatud "Sompa tee 5, 6, 6a, 8 ja 8a kinnistute detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Merikanni tn 2 kinnistu osas.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst