Õigusakt

Revisjonikomisjoni 2017. aasta tööplaani kinnitamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
191
Vastuvõtmise kuupäev:
15.12.2016
 
Eelnõu number:
216
Esitaja:
Revisjonikomisjon;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnavolikogu Kantselei kontrollitalitus;  
Reg. kuupäev:
24.11.2016
Ettekandja:
revisjonikomisjoni esimees Erki Nool  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
24.11.201612Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.12.2016 istungi päevakorra projekti
08.12.20168Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 15.12.2016 istungi päevakorra projekti
15.12.20169Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 191 Revisjonikomisjoni 2017. aasta tööplaani kinnitamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
24.11.2016Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/847
30.11.2016Linnavalitsuse seisukoht   Võtta teadmiseks fail[Tekst]