Õigusakt

Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2007 korraldusega nr 441-k kehtestatud "Pääsküla tn 25 kinnistu detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
193
Vastuvõtmise kuupäev:
15.12.2016
 
Eelnõu number:
217
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnaplaneerimise Amet;  
Reg. kuupäev:
24.11.2016
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
24.11.2016Menetluse lisadokumentSituatsiooniskeem failDokumendi tekst     
24.11.2016Menetluse lisadokumentTaotlus failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
24.11.201613Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.12.2016 istungi päevakorra projekti
06.12.20162Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
08.12.201610Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 15.12.2016 istungi päevakorra projekti
15.12.201611Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 193 Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2007 korraldusega nr 441-k kehtestatud "Pääsküla tn 25 kinnistu detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst