Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 "Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
27
Vastuvõtmise kuupäev:
15.12.2016
 
Eelnõu number:
223
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet;   
Reg. kuupäev:
01.12.2016
Ettekandja:
abilinnapea Merike Martinson  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; komisjoni korraldav nõunik Anne Parksepp; osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
07.12.20161Sotsiaal- ja tervishoiukomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
08.12.20162Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
08.12.20167Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 15.12.2016 istungi päevakorra projekti
15.12.20167Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 27 Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 "Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst