Õigusakt

Tallinna Jäätmekeskuse tegevuse ja rahaliste vahendite kasutamise kontroll 2015. aastal

[Pealehele]

Õigusakti number:
6
Vastuvõtmise kuupäev:
26.01.2017
 
Eelnõu number:
232
Esitaja:
Revisjonikomisjon;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnavolikogu kontrollitalitus;  
Reg. kuupäev:
20.12.2016
Ettekandja:
revisjonikomisjoni esindaja Priidu Pärna  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
20.12.2016Menetluse lisadokumentRevisjonikomisjoni otsus failDokumendi tekst     
20.12.2016Menetluse lisadokumentRevisjoniakt failDokumendi tekst     
20.12.2016Menetluse lisadokumentLinnavalitsuse seisukoht failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
19.01.20177Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 26.01.2017 istungi päevakorra projekti
26.01.20177Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 6 Tallinna Jäätmekeskuse tegevuse ja rahaliste vahendite kasutamise kontroll 2015. aastal.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
22.12.2016Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/1017
11.01.2017Linnavalitsuse seisukoht   Nõustuda fail[Tekst]