Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2016 otsusega nr 92 osaliselt kehtestatud "Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneeringu kruntide positsioon 1-5, 12, 17-29 ja 32-38 osas Põhja-Tallinnas" osaline kehtetuks tunnistamine Kalaranna tn 4 kinnistu (krundi positsioon 32) osas

[Pealehele]

Õigusakti number:
5
Vastuvõtmise kuupäev:
26.01.2017
 
Eelnõu number:
2
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnaplaneerimise Amet;  
Reg. kuupäev:
12.01.2017
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
17.01.20172Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
19.01.20176Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 26.01.2017 istungi päevakorra projekti
26.01.20176Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 5 Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2016 otsusega nr 92 osaliselt kehtestatud "Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneeringu kruntide positsioon 1-5, 12, 17-29 ja 32-38 osas Põhja-Tallinnas" osaline kehtetuks tunnistamine Kalaranna tn 4 kinnistu (krundi positsioon 32) osas.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst