Õigusakt

Kivila tn 46-89 korteriomandi müük

[Pealehele]

Õigusakti number:
12
Vastuvõtmise kuupäev:
09.02.2017
 
Eelnõu number:
8
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnavaraamet;  
Reg. kuupäev:
25.01.2017
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavarakomisjon; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
Õigusakti tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11
Eelnõu tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11
 

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
25.01.2017Menetluse lisadokumentKinnistusraamatu andmed failDokumendi tekst     
25.01.2017Menetluse lisadokumentMaakatastri kitsendused failDokumendi tekst     
25.01.2017Menetluse lisadokumentEksperthinnang failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
01.02.20173Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
02.02.20173Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 09.02.2017 istungi päevakorra projekti
06.02.20173Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
09.02.20173Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 12 Kivila tn 46-89 korteriomandi müük.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst