Õigusakt

Turvise tn 9-15 korteriomandi müük

[Pealehele]

Õigusakti number:
14
Vastuvõtmise kuupäev:
09.02.2017
 
Eelnõu number:
12
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnavaraamet;  
Reg. kuupäev:
25.01.2017
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavarakomisjon; komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
25.01.2017Menetluse lisadokumentKinnistusraamatu andmed failDokumendi tekst     
25.01.2017Menetluse lisadokumentMaakatastri kitsendused failDokumendi tekst     
25.01.2017Menetluse lisadokumentTehnosüsteemid failDokumendi tekst     
25.01.2017Menetluse lisadokumentEksperthinnang failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
01.02.20175Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
02.02.20175Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 09.02.2017 istungi päevakorra projekti
06.02.20175Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
09.02.20175Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 14 Turvise tn 9-15 korteriomandi müük.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst