Õigusakt

Tallinna Spordikooli tegevuse ja rahaliste vahendite kasutamise kontroll aastatel 2014-2015

[Pealehele]

Õigusakti number:
21
Vastuvõtmise kuupäev:
23.02.2017
 
Eelnõu number:
16
Esitaja:
Revisjonikomisjon;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnavolikogu Kantselei kontrollitalitus;  
Reg. kuupäev:
31.01.2017
Ettekandja:
revisjonikomisjoni esimees Erki Nool  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
31.01.2017Menetluse lisadokumentRevisjoniakt failDokumendi tekst     
31.01.2017Menetluse lisadokumentRevisjonikomisjoni otsus failDokumendi tekst     
31.01.2017Menetluse lisadokumentLinnavalitsuse seisukoht failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
02.02.20179Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 09.02.2017 istungi päevakorra projekti
16.02.20178Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 23.02.2017 istungi päevakorra projekti
23.02.20178Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 21 Tallinna Spordikooli tegevuse ja rahaliste vahendite kasutamise kontroll aastatel 2014-2015.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
31.01.2017Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/88
15.02.2017Linnavalitsuse seisukoht   Nõustuda fail[Tekst]