Õigusakt

Tallinna Linnakantselei 2014–2015. aasta avalike suhete eelarve vahendite kasutamise otstarbekuse ja seaduslikkuse kontroll

[Pealehele]

Õigusakti number:
22
Vastuvõtmise kuupäev:
23.02.2017
 
Eelnõu number:
17
Esitaja:
Revisjonikomisjon;  
  
Koostaja:
linnavolikogu kantselei kontrollitalitus;   
Reg. kuupäev:
31.01.2017
Ettekandja:
revisjonikomisjoni esindaja Kaido Kukk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
31.01.2017Menetluse lisadokumentRevisjoniakt failDokumendi tekst     
31.01.2017Menetluse lisadokumentRevisjonikomisjoni otsus failDokumendi tekst     
31.01.2017Menetluse lisadokumentLinnavalitsuse seisukoht failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
02.02.201710Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 09.02.2017 istungi päevakorra projekti
16.02.20179Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 23.02.2017 istungi päevakorra projekti
23.02.20179Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 22 Tallinna Linnakantselei 2014–2015. aasta avalike suhete eelarve vahendite kasutamise otstarbekuse ja seaduslikkuse kontroll.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
31.01.2017Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/87
15.02.2017Linnavalitsuse seisukoht   Võtta teadmiseks fail[Tekst]