Õigusakt

Merirahu kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava 2017-2027

[Pealehele]

Õigusakti number:
3
Vastuvõtmise kuupäev:
23.02.2017
 
Eelnõu number:
22
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Kommunaalamet;   
Reg. kuupäev:
03.02.2017
Ettekandja:
abilinnapea Kalle Klandorf  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
01.03.2017Õigusakti lisaLisa. Merirahu kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava 2017–2027; Lisa lisa 1. Merirahu kaugküttevõrgu soojustarbijad; Lisa lisa 2. Merirahu kaugküttevõrgu soojuse tarbimine; Lisa lisa 3. Merirahu katlamaja soojustoodang failDokumendi tekst     
03.02.2017Eelnõu lisaEelnõu lisa failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
14.02.20171Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
16.02.20176Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 23.02.2017 istungi päevakorra projekti
23.02.20176Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 3 Merirahu kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava 2017-2027.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst