Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 26. novembri 2015 määruse nr 25 "Noorsootöötajate töötasu alammäärad ja puhkuse kestus" muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
2
Vastuvõtmise kuupäev:
23.02.2017
 
Eelnõu number:
23
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Spordi- ja Noorsooamet;   
Reg. kuupäev:
09.02.2017
Ettekandja:
abilinnapea Mihhail Kõlvart  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Haridus- ja kultuurikomisjon;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
15.02.20171Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
16.02.20175Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 23.02.2017 istungi päevakorra projekti
20.02.20171Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
23.02.20171Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 2 Tallinna Linnavolikogu 26. novembri 2015 määruse nr 25 "Noorsootöötajate töötasu alammäärad ja puhkuse kestus" muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst