Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 12 "Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord" muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
4
Vastuvõtmise kuupäev:
23.03.2017
 
Eelnõu number:
27
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnavolikogu kantselei;   
Reg. kuupäev:
22.02.2017
Ettekandja:
linnasekretär Toomas Sepp  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Korra- ja tarbijakaitsekomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; komisjoni korraldav nõunik Anne Parksepp; osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
02.03.20179Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 09.03.2017 istungi päevakorra projekti
06.03.20171Õiguskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga
08.03.20171Korra- ja tarbijakaitsekomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
16.03.20173Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 23.03.2017 istungi päevakorra projekti
23.03.20173Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 4 Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 12 "Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord" muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
06.03.2017Õiguskomisjonmuuta määruse eelnõu preambulat ja sõnastada see järgmiselt: "Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel."  
08.03.2017Korra- ja tarbijakaitsekomisjontoetada eelnõu koos õiguskomisjonis esitatud ettepanekuga ning teha ettepanek muuta eelnõu § 1 punkt 9 punkti 10 ja sõnastada järgmiselt: "10) avalikku üritust soovitakse korraldada hoones, millel puudub kasutusluba või mis kasutusotstarbe kohaselt ei ole kaubandus-, teenindus-, meelelahutus- või muu avalik hoone;" Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Rostislav TroŇ°kov  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst