Õigusakt

Tallinna positiivse programmi 2018–2022 algatamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
23
Vastuvõtmise kuupäev:
09.03.2017
 
Eelnõu number:
30
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnakantselei;  
Reg. kuupäev:
23.02.2017
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Innovatsioonikomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
02.03.20173Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 09.03.2017 istungi päevakorra projekti
02.03.20171Innovatsioonikomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega:
09.03.20173Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 23 Tallinna positiivse programmi 2018-2022 algatamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
02.03.2017Innovatsioonikomisjon1. Muuta otsuse eelnõu pealkirja ja sõnastada see järgmiselt: "Tallinna positiivse programmi 2018-2022 algatamine".  
02.03.2017Innovatsioonikomisjon2. Täiendada otsuse eelnõu preambulit viitega kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 3 punktile 4, § 17 lõikele 2 ja § 37² lõikele 5.  
02.03.2017Innovatsioonikomisjon3. Muuta otsuse eelnõu punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt: "1. Eesmärgiga kaasata linnaelanikke, kodanikeühendusi ja muid organisatsioone linna arengu kavandamisse algatada "Tallinna positiivne programm 2018-2022."".  
02.03.2017Innovatsioonikomisjon4. Muuta otsuse eelnõu punkti 2 ja sõnastada see järgmiselt: "2. Tallinna Linnavalitsusel arvestada võimalusel Tallinna positiivses programmis 2018-2022 esitatud ettepanekutega linna arengukava, eelarvestrateegia ja eelarvete koostamisel ning Tallinna innovaatiliste lahenduste teekaardi objektide elluviimisel.".  
02.03.2017Innovatsioonikomisjon5. Muuta otsuse eelnõu punkti 3 ja sõnastada see järgmiselt: "3. Linnaosade valitsustel korraldada linnaosades Tallinna arendamiseks pakutavate ideede kogumine linnaelanikelt, mittetulundusühingutelt, kodanikeühendustelt ja teistelt organisatsioonidelt 15. aprilliks 2017 ning anda Tallinna Linnavolikogule ja Tallinna Linnavalitsusele ülevaade linnaosadesse laekunud ideedest 25. aprilliks 2017.".  
02.03.2017Innovatsioonikomisjon6. Muuta otsuse eelnõu punkti 4 ja sõnastada see järgmiselt: "4. Linnaosade valitsustel viia hiljemalt 10. maiks 2017 linnaosades läbi konverentsid, et kogutud ideed koos linnaelanike ja kodanikeühenduste ning muude organisatsioonide esindajatega läbi arutada ning sõnastada vastava linnaosa ettepanekud "Tallinna positiivse programmi 2018-2022" projekti.".  
02.03.2017Innovatsioonikomisjon7. Muuta otsuse eelnõu punkti 5 ja sõnastada see järgmiselt: "5. Tallinna Linnavalitsusel võtta linnaosadest laekunud ettepanekute alusel vastu otsus "Tallinna positiivne programm 2018-2022" hiljemalt 17. maiks 2017 ning korraldada vastava teabematerjali väljaandmine hiljemalt 16. juuniks 2017.".  
02.03.2017Innovatsioonikomisjon8. Jätta otsuse eelnõust välja punkt 6 ja muuta vastavalt järgnevate punktide numeratsiooni.  
09.03.2017Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Anto LiivatMuudatusettepanekud fail[Tekst]  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst