Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2014 määruse nr 7 "Kutseõppeasutuse seaduses kutseõppeasutuse pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale" muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
5
Vastuvõtmise kuupäev:
06.04.2017
 
Eelnõu number:
31
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Haridusamet;   
Reg. kuupäev:
01.03.2017
Ettekandja:
abilinnapea Mihhail Kõlvart  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Haridus- ja kultuurikomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
02.03.201710Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 09.03.2017 istungi päevakorra projekti
16.03.20178Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.03.2017 istungi päevakorra projekti
29.03.20171Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
30.03.20176Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 06.04.2017 istungi päevakorra projekti
06.04.20175Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 5 Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2014 määruse nr 7 "Kutseõppeasutuse seaduses kutseõppeasutuse pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale" muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst