Õigusakt

Haabersti linnaosa üldplaneeringu kehtestamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
40
Vastuvõtmise kuupäev:
20.04.2017
 
Eelnõu number:
33
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnaplaneerimise Amet;  
Reg. kuupäev:
02.03.2017
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Keskkonnakomisjon; komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde; komisjoni korraldav nõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
27.04.2017Õigusakti lisaLisa 3. Põhikaart 1. Maakasutusplaan failDokumendi tekst     
27.04.2017Õigusakti lisaLisa 4. Põhikaart 2. Roheline võrgustik failDokumendi tekst     
27.04.2017Õigusakti lisaLisa 5. Põhikaart 3. Hoonestuskõrgused ja tihedused failDokumendi tekst     
27.04.2017Õigusakti lisaLisa 6. Teemakaart 1. Asendiskeem failDokumendi tekst     
27.04.2017Õigusakti lisaLisa 7. Teemakaart 2. Ehituspiirkonnad failDokumendi tekst     
27.04.2017Õigusakti lisaLisa 8. Teemakaart 3. Väärtused ja piirangud failDokumendi tekst     
27.04.2017Õigusakti lisaLisa 9. Teemakaart 4. Sotsiaalne infrastruktuur failDokumendi tekst     
27.04.2017Õigusakti lisaLisa 10. Teemakaart 5. Mänguväljakud, spordiasutused ja rajatised failDokumendi tekst     
27.04.2017Õigusakti lisaLisa 11. Teemakaart 6. Keskuste paiknemine failDokumendi tekst     
27.04.2017Õigusakti lisaLisa 12 . Teemakaart 7. Teed ja parkimine failDokumendi tekst     
27.04.2017Õigusakti lisaLisa 13. Teemakaart 8. Kergliiklusteed failDokumendi tekst     
27.04.2017Õigusakti lisaLisa 14. Teemakaart 9. Ühistranspordi skeem failDokumendi tekst     
27.04.2017Õigusakti lisaLisa 15. Teemakaart 10. Ohtlikud ja rasked veosed failDokumendi tekst     
27.04.2017Õigusakti lisaLisa 16. Teemakaart 11. Veevarustus failDokumendi tekst     
27.04.2017Õigusakti lisaLisa 17. Teemakaart 12. Kanalisatsioon failDokumendi tekst     
27.04.2017Õigusakti lisaLisa 18. Teemakaart 13. Sademeveekanalisatsioon failDokumendi tekst     
27.04.2017Õigusakti lisaLisa 19. Teemakaart 14. Elektrivarustus failDokumendi tekst     
27.04.2017Õigusakti lisaLisa 20. Teemakaart 15. Gaasivarustus failDokumendi tekst     
27.04.2017Õigusakti lisaLisa 21. Teemakaart 16 . Soojusvarustus ja kaugkütte piirkonnad failDokumendi tekst     
27.04.2017Õigusakti lisaLisa 22. Teemakaart 17. Sidevarustus failDokumendi tekst     
27.04.2017Õigusakti lisaLisa 23. Lisakaart 1. Tallinna üldplaneeringu võrdlus Haabersti linnaosa üldplaneeringuga failDokumendi tekst     
27.04.2017Õigusakti lisaLisa 24. Lisakaart 2. Kehtestatud ja menetletavad detailplaneeringud (seisuga juuli 2016) failDokumendi tekst     
27.04.2017Õigusakti lisaLisa 25. Lisakaart 3. Elamuehitus- ja ettevõtlusvõimalused vabadel maa-aladel failDokumendi tekst     
27.04.2017Õigusakti lisaLisa 26. Lisakaart 4. Haabersti linnaosa maaomand (seisuga juuni 2016) failDokumendi tekst     
27.04.2017Õigusakti lisaLisa 27. Lisakaart 5. Haabersti linnaosa maa sihtotstarve (seisuga jaanuar 2017) failDokumendi tekst     
27.04.2017Õigusakti lisaLisa 28. Lisakaart 6. Mereranna erosiooni- ja üleujutusohtlikud ning kaldavaringute piirkonnad failDokumendi tekst     
02.03.2017Seletuskirja lisaSeletuskirja lisa 1 failDokumendi tekst     
02.03.2017Seletuskirja lisaSeletuskirja lisa 2 failDokumendi tekst     
02.03.2017Eelnõu lisaEelnõu lisa 2 Seletuskiri failDokumendi tekst     
02.03.2017Eelnõu lisaEelnõu lisa 3 Põhikaart 1 Maakasutusplaan failDokumendi tekst     
02.03.2017Eelnõu lisaEelnõu lisa 4 Põhikaart 2 Roheline võrgustik failDokumendi tekst     
02.03.2017Eelnõu lisaEelnõu lisa 5 Põhikaart 3 Hoonestuskõrgused ja -tihedused failDokumendi tekst     
02.03.2017Eelnõu lisaEelnõu lisa 6 Kaart 1 asendiskeem failDokumendi tekst     
02.03.2017Eelnõu lisaEelnõu lisa 7 Kaart 2 Ehituspiirkonnad failDokumendi tekst     
02.03.2017Eelnõu lisaEelnõu lisa 8 Kaart 3 väärtused ja piirangud failDokumendi tekst     
02.03.2017Eelnõu lisaEelnõu lisa 9 Kaart 4 sotsiaalne infrastruktuur failDokumendi tekst     
02.03.2017Eelnõu lisaEelnõu lisa 10 Kaart 5 mänguvaljakud, spordiasutused ja -rajatised failDokumendi tekst     
02.03.2017Eelnõu lisaEelnõu lisa 11 Kaart 6 keskuste paiknemine failDokumendi tekst     
02.03.2017Eelnõu lisaEelnõu lisa 12 Kaart 7 teed ja parkimine failDokumendi tekst     
02.03.2017Eelnõu lisaEelnõu lisa 13 Kaart 8 kergliiklusteed. failDokumendi tekst     
02.03.2017Eelnõu lisaEelnõu lisa 14 Kaart 9 ühistranspordi skeem failDokumendi tekst     
02.03.2017Eelnõu lisaEelnõu lisa 15 Kaart 10 ohtlikud ja rasked veosed failDokumendi tekst     
02.03.2017Eelnõu lisaEelnõu lisa 16 Kaart 11 veevarustus failDokumendi tekst     
02.03.2017Eelnõu lisaEelnõu lisa 17 Kaart 12 kanalisatsioon failDokumendi tekst     
02.03.2017Eelnõu lisaEelnõu lisa 18 Kaart 13 sademeveekanalisatsioon failDokumendi tekst     
02.03.2017Eelnõu lisaEelnõu lisa 19 Kaart 14 elektrivarustus failDokumendi tekst     
02.03.2017Eelnõu lisaEelnõu lisa 20 Kaart 15 gaasivarustus failDokumendi tekst     
02.03.2017Eelnõu lisaEelnõu lisa 21 Kaart 16 soojusvarustus ja kaugkütte piirkonnad failDokumendi tekst     
02.03.2017Eelnõu lisaEelnõu lisa 22 Kaart 17 sidevarustus failDokumendi tekst     
02.03.2017Eelnõu lisaEelnõu lisa 23 Lisakaart 1 Tallinna üldplaneeringu võrdlus Haabersti linnaosa üldplaneeringuga failDokumendi tekst     
02.03.2017Eelnõu lisaEelnõu lisa 24 Lisakaart 2 kehtestatud ja menetletavad detailplaneeringud seisuga juuli 2016 failDokumendi tekst     
02.03.2017Eelnõu lisaEelnõu lisa 25 Lisakaart 3 elamuehitus ja ettevõtlusvõimalused vabadel maa-aladel failDokumendi tekst     
02.03.2017Eelnõu lisaEelnõu lisa 26 Lisakaart 4 Haabersti linnaosa maaomand seisuga juuni 2016 failDokumendi tekst     
02.03.2017Eelnõu lisaEelnõu lisa 27 Lisakaart 5 Haabersti linnaosa maa sihtotstarve seisuga jaanuar 2017 failDokumendi tekst     
02.03.2017Eelnõu lisaEelnõu lisa 28 Lisakaart 6 mereranna erosiooni- ja üleujutusohtlikud ning kaldavaringute piirkonnad failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
02.03.201712Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 09.03.2017 istungi päevakorra projekti
14.03.20171Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
16.03.20179Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.03.2017 istungi päevakorra projekti
27.03.20171Keskkonnakomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega:
30.03.20179Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 06.04.2017 istungi päevakorra projekti
12.04.20174Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 20.04.2017 istungi päevakorra projekti
20.04.20174Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 40 Haabersti linnaosa üldplaneeringu kehtestamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
14.03.2017LinnamajanduskomisjonMuuta otsuse eelnõu punkti 1 teist lauset ja sõnastada see järgmiselt: "Üldplaneeringuga määratakse kindlaks Haabersti linnaosa territooriumi ruumilise arengu suunad, teede ja taristu asukohad ning esitatakse maakasutuse ja ehitustegevuse suunamise üldised tingimused ja nõuded.".  
27.03.2017Keskkonnakomisjon1.Lisada eelnõu Lisa 2 punkti 4.1.5. Tiskre rand (roheala nr 6) uus esimene alapunkt ja sõnastada see järgmiselt:  „Tehakse ettepanek võtta ala kohaliku omavalitsuse kaitse alla.“ 2. Muuta eelnõu Lisa 2 punkti 4.1.6. Kakumäe läänerand ja Kakumäe sanglepik (rohealad nr 7 ja 8) esimene alapunkt ja sõnastada see järgmiselt:  „Tehakse ettepanek võtta Kakumäe sanglepik kohaliku omavalitsuse kaitse alla.“ 3. Asendada eelnõu lisa 14 uue lisaga 14„Teemakaart 9. Ühistranspordi skeem”, millelt on eemaldatud ühistransporditeede teenindusraadiused.  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst