Õigusakt

Tallinna Haridusameti hallatava asutuse Tallinna Veerise Lasteaed asutamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
41
Vastuvõtmise kuupäev:
20.04.2017
 
Eelnõu number:
34
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Haridusamet;  
Reg. kuupäev:
09.03.2017
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Haridus- ja kultuurikomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
16.03.201710Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.03.2017 istungi päevakorra projekti
29.03.20172Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
30.03.201710Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 06.04.2017 istungi päevakorra projekti
12.04.20175Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 20.04.2017 istungi päevakorra projekti
20.04.20175Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 41 Tallinna Haridusameti hallatava asutuse Tallinna Veerise Lasteaed asutamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst