Õigusakt

Tallinna Haridusameti hallatava asutuse Tallinna Lotte Lasteaed asutamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
34
Vastuvõtmise kuupäev:
06.04.2017
 
Eelnõu number:
35
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Haridusamet;   
Reg. kuupäev:
09.03.2017
Ettekandja:
abilinnapea Mihhail Kõlvart  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Haridus- ja kultuurikomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
16.03.201711Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.03.2017 istungi päevakorra projekti
29.03.20173Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
30.03.20177Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 06.04.2017 istungi päevakorra projekti
06.04.20176Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 34 Tallinna Haridusameti hallatava asutuse Tallinna Lotte Lasteaed asutamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst