Õigusakt

Uuslinna tn 3a eluruumide tööandja eluruumide hulgast väljaarvamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
38
Vastuvõtmise kuupäev:
06.04.2017
 
Eelnõu number:
39
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnavaraamet;  
Reg. kuupäev:
14.03.2017
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
16.03.201714Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.03.2017 istungi päevakorra projekti
29.03.20171Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
30.03.201712Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 06.04.2017 istungi päevakorra projekti
06.04.201713Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 38 Uuslinna tn 3a eluruumide tööandja eluruumide hulgast väljaarvamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst