Tallinna Linnavolikogu 4. oktoobri 2007 istung.

Linnavoliniku Jaak Vihmandi sõnavõtt.

 

 

J. Vihmand: Lugupeetav volikogu. Tiivustatuna eelkõneleja mõtetest kutsun teid vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril Toompeale koidikul lippu heiskama. Vähemalt pool lossi hoovist kannab seal Tallinna Tehnikaülikooli teklit. Aga nüüd selle juurde, milleks ma siia tulin täna, mis mõttega. See mõte läks liikuma linnavalitsuse eile, 3. oktoobril kehtestatud Viru väljak 4 kinnistu ehituskeelust, millega detailplaneering võiks ka siis edaspidi volikogus saada muudatuse. Detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist ehk Viru pojast loobumist on toetanud Tallinna Kesklinna Valitsus, Rahvusvaheline Mälestiste ja Kultuuriväärtuslike Paikade Nõukogu, võõrapärase lühendiga ICOMOS, Eesti Muinsuskaitse Amet, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Tallinna Keskkonnaamet ja samuti paljud üldsuse esindajad ja pidanud seda juurdeehitust riikliku looduskaitse alla võetud Tammsaare pargi nurka sobimatuks ja avalikke huvisid riivavaks. Muinsuskaitseamet kunagi, tõsi, andis oma nõusoleku tolleaegsele detailplaneeringule, nüüd juba ligi 10 aastat tagasi. Tõsi on ka see, et detailplaneeringud kui sellised on lähiaastate ehituskavad. Aga Viru keskus sai ju tegelikult palju suurem, kui ta oli detailplaneeringus. Nüüd küll pole midagi imestada, kui tükk aega hiljem, arvestades tegelikku olukorda, me teeme selge otsuse, et Viru poeg sellisel kujul sinna enam ei mahu. Teadlaste poolt tehtud keskkonnamõjude hinnang andis selge vastuse, et sellise ehitise mõju Tammsaare pargile on hävitav. Suur tänu Tallinna linnapeale Tõnis Paltsile, kes esimesena tõmbas pidurit. Suur tänu linnapeale Jüri Ratasele, kes otsis lahendusi. Ja suur tänu linnapeale Edgar Savisaarele, kes asja edasi ajab. See asi ei ole veel päris lõpuni jõudnud. Küllap see veel ka volikogusse tuleb.

Hiljuti langes Kadriorus Köleri tänava alguses sõnakuulmatuse betoonkants, mille ründamist alustas abilinapea Kalev Kallo juba üle aasta tagasi. 1. septembrist 2007 töötab Tallinna peaarhitektina Endrik Mänd, 27. septembrist töötab Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhatajana Toomas Õispuu. Need kohad on täidetud tõsiste meestega. Seda näitavad teod. Keskerakondlik linnaplaneerimine suudab olla linlaste ja avalikkuse ootuste vääriline. Kellel on silmi, see ka seda näeb. Tänan.

 

 

Jaak Vihmand