Tallinna Linnavolikogu hääletustulemused

Salajane hääletamine
Päevakord: 4. OE 36 - Rahvakohtunikukandidaatide valimine
Kommentaar: Valimised
Kohal: 61
Poolt: 52
Vastu: 0
Puudus: 18
Hääletamisest osavõtnute arv: 52
Istungi juhataja: Mihhail Kõlvart
Hääletamine toimus: 21.02.2019 KELL 16:42:14